Bijbelstudies

Bijbelstudie algemeen

Iedere twee tijdens een namiddag of avond lezen we met elkaar in de Bijbel en bespreken we hoe het praktisch kan worden toepast in ons leven

Vrouwenbijbelstudie

Hier komen de vrouwen van de kerk samen om in de bijbel te lezen en deze te onderzoeken. Er wordt gezocht naar de toepasbaarheid van de teksten in het leven als vrouw in deze wereld. Hierna wordt samen gebeden om gebedspunten en wordt er nagepraat.

Startbijbelstudie

Op aanvraag wordt de kern van het christelijk geloof uitgelegd in een reeks van vijf lessen. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen: Is de bijbel betrouwbaar? Wie is Jezus Christus? Waarom stierf Hij aan het kruis? Hoe kun je een persoonlijke relatie met God krijgen